PURO elämäniloa nuorille

2018


***

64 koulua

100 koulukuraattoria

ehkäisemässä syrjäytymistä

Yhteistyössä

Valmennetaan nuoret löytämään elämäniloa ja kohtaamaan muutoksia100 koulua mukaan PUROn toiseen vaiheeseen

100 koulua pääsee maksutta mukaan yhteisöllisen oppilashuollon sähköiseen PURO -koulutukseen keväällä 2018. Teemana on positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointivalmennus yhteisöllisessä oppilashuollossa. Käydään keskustelua yhdessä ja kehitetään tästä vieläkin parempi. Ilmoittautuminen käynnissä nyt!


Ilmoittaudu PUROon tällä linkillä: 


Ilmoita oma koulusi PUROon yllä olevasta linkistä. Koululta tarvitaan aluksi yksi yhteyshenkilö. Kohderyhmänä ovat yläkoulut ja toinen aste. Soveltaen menetelmää voi käyttää myös alakoulun viimeisillä luokilla. Ilmoittautuminen ei sido koulua tai yhteyshenkilöä mihinkään.PURO - hyvinvointivalmennus nuorille

PURO on suomalainen pedagoginen innovaatio, joka on suunniteltu yhteisölliseen oppilashuoltoon. Se tuo koulujen toimintakulttuuriin pitkäkestoisen, prosessimaisen työskentelyn hyvinvoinnin vahvistamiseen. Valmennusta toteutetaan lyhyiden ja kevyiden harjoitteiden muodossa joko pienryhmissä tai koko luokalle. Harjoitteita voi soveltaa myös yksilötyöskentelyyn.


Nopeasti muuttuvassa maailmassa tärkeä taito on psykologinen joustavuus, sopeutuminen muutoksiin ja odottamattomiin tilanteisiin. Joustavuutta lisäävät mm. toistuvat myönteiset tunteet, turvaverkko ja rohkeus vaihtaa suunnitelmaa, kun alkuperäinen ei toimikaan. Samat taidot antavat resilienssiä, vahvuutta vastoinkäymisiin.


Mikä tekeminen saa sinut hyvälle tuulelle?

Osaatko palautua kuormituksesta?

Miten siedät vaikeita tunteita ja menet niistä eteenpäin?

Ketkä kuuluvat turvaverkkoosi?


PURO -menetelmän ja sen pedagogisen rakenteen on kehittänyt mielenterveystaitojen asiantuntija, pedagogi Mari Lankinen. PUROa on ollut keväällä 2017 kehittämässä ja testaamassa 100 koulukuraattoria Nuorgamista Helsinkiin ja tukijoukoissa on useita alan ammattilaisia.


PURO on kehitetty vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteisiin.  Palautteet ovat huikeita. Menetelmä soveltuu uuteen yhteisölliseen oppilashuoltoon ja on kevyt ja yksinkertainen käyttää. PUROssa jaetaan kokemuksia ja vinkkejä myös muista menetelmistä sekä kehitetään yhteisöllisen oppilashuollon toimintaa.


Järjestämme myös alueellisia menetelmäkoulutuksia tilauksesta. 170 koulukuraattoria ja 50 koulupsykologia on saanut PURO -ohjaajakoulutuksen. Alueellasi saattaa siis jo olla PURO -osaaja joka voi jalkauttaa menetelmän koulullesi.Prosessi ja toistot pedagogisena innovaationa

PUROssa tarkastellaan erityisesti positiivisia tunteita ja elämänhallintataitoja. Tärkeää on prosessimainen toisto ja harjoitteiden luonteva yhdistäminen oppilaan arkeen. Esimerkiksi valokuvien ottaminen hyvistä hetkistä ja niiden tarkastelu jälkikäteen auttaa tunnistamaan, mitkä asiat saavat hyvälle tuulelle.


Harjoitteet ovat lyhimmillään muutaman minuutin pituisia ja niitä voidaan tehdä oppituntien alussa. Esimerkiksi ydinharjoite Tunnekompassi kestää vain 3 minuuttia kun siitä tulee rutiini. Tunnekompassissa nuori säännöllisesti tunnistaa ja kirjaa tunteitaan osana oppitunnin alkua. Tunnekompassin käytöstä lisää Kuvia ja kokemuksia -sivulla.


PUROn harjoitteista on mahdollista rakentaa myös kokonaisia oppitunteja tai hyvinvoinnin kurssi. Harjoitteissa tarkastellaan arjen hyviä rutiineja, myönteisiä sanontoja tai kartoitetaan hyviä hetkiä. Positiivisten tunnesanojen harjoittelu ja tunnistaminen on PUROn hyväntuulinen ydin.Kuka ohjaa valmennusta koululla?

Koulukuraattori, luokanvalvoja, terveystiedon opettaja, tai kuka tahansa aiheesta kiinnostunut työntekijä voi ohjata harjoitteita. Menetelmää on ollut testaamassa mm. aiheesta kiinnostunut matematiikan opettaja. Hyviin tuloksiin on päästy, kun koulukuraattori ja luokanvalvoja työskentelevät työparina. Koulukuraattori voi olla esimerkiksi alussa mukana, luokanvalvoja jatkaa sitten työskentelyä ja vaikkapa jakaa harjoitteita eri oppiaineisiin.


PURO on suunniteltu kevyeksi ja yksinkertaiseksi, myös ohjaajalle kivaksi ja helpoksi. Harjoitteita pystyy ohjaamaan ilman mielenterveysalan koulutusta. Harjoitteita voidaan myös jakaa eri oppiaineiden tunneille. Esimerkiksi opo, äidinkieli, liikunta, kemia, kotitalous tai historia. Jos koululle saadaan yhteinen PURO virtaamaan, se lisää sekä nuorten että työntekijöiden hyvinvointia ja elämäniloa.


Koko perhe mukaan harjoittelemaan

PUROssa on myös vapaaehtoisia lisäharjoitteita kotiinviemisiksi. Niiden avulla voi miettiä perheen yhteisiä hyviä hetkiä, jaettuja positiivisia tunteita jne. Kaikki kotona tehtävät harjoitteet tehdään vain vapaaehtoisesti ja myönteisen kautta. Vahvistetaan perheissä jo olevaa hyvää, perheen tiimihenkeä ja lämpöä. Parhaimmillaan nuori voi opettaa PUROn avulla myönteisen mielialan taitoja vanhemmilleen.Lataa ilmainen kirja: PURO hyvinvointivalmennus

PUROa kehitetään saumattomassa yhteistyössä yhteisöllisen oppilashuollon tekijöiden kanssa, eli teidän kanssanne. Tämä ei siis ole viimeinen versio vaan yksi kohta matkaa. Jos keksit jotain fiilattavaa tai ideointia, laita Marille viestiä tai soita. Ohjelman kehitystyö jatkuu nyt II-vaiheessa ja mukaan pyritään ottamaan myös arviointityökaluja. Erityisesti arviointiin etsitään nyt väkeä ja osaajia.

 

 


PUROskills -taidot

PUROskills -taidot on valittu lisäämään elämäniloa ja vahvistamaan joustavuutta muutoksissa. Neljä tärkeää taitoa:


1. Myönteisen mielialan taidot:

 • Tiedän mikä tekeminen saa minut hyvälle tuulelle.
 • Kun haluan paremmalle tuulelle, teen asioita sen eteen.

2. Vaikeiden tunteiden hyväksyminen ja sietäminen

 • Tiedän, että vaikea tunne menee ohi.
 • Pystyn sietämään sen, että välillä on vaikeita tunteita.

3. Hyvien perhe- ja kaverisuhteiden ylläpitäminen

 • Tunnistan, ketkä kuuluvat turvaverkkooni.
 • Haluan ylläpitää hyvää ryhmähenkeä.

4. Luovat ongelmanratkaisutaidot

 • Osaan havaita uusia mahdollisuuksia.
 • Suhtaudun muutoksiin uteliaasti.
 • Vaihdaan joustavasti suunnitelmaa, kun kohtaan esteen.
 • Uskallan tehdä päätöksen.
 • Lähden rohkeasti eteenpäin.
 


Valmennuksen matkaohjeet nuorelle:

PURO =

Positiivinen mieli

Utelias asenne ja

ROhkeasti eteenpäin!Harjoitteet otetaan osaksi nuoren arkea

PUROn harjoitteet ovat yksinkertaisia ja konkreettisia. Ne on sidottu suoraan oppilaan omaan elämään ja kokemuksiin. Useissa harjoitteissa hyödynnetään valokuvia, joita nuoret jo muutenkin ottavat. Valokuvista etsitään ja nimetään positiivisia tunteita, hyviä hetkiä ja keinoja nostaa omaa mielialaa.


Esimerkiksi suositussa Wristlet -harjoitteessa toisto opettaa nopeasti kiinnittämään huomiota myönteisiin hetkiin:

Nuoret tekevät rannekkeen, materiaali valitaan budjetin mukaan. Kumilenkkikin käy mutta jos saatte uskottavat materiaalit, sitä parempi. Ranneketta vaihdetaan kädestä toiseen aina, kun huomaa hyvän hetken tai myönteisen tunteen. Harjoitetta toistetaan viikon ajan. Wristlet perustuu tietoisuuden vahvistamiseen. Ranneketta siirtämällä pysähdytään hetkeen ja havainnoidaan positiivisia tunteita. Tutkimusten mukaan toistuvat myönteiset tunteet vahvistavat myönteistä mielialaa. Kun tietää, mistä tulee hyvälle tuulelle, osaa tehdä asioita joista tulee hyvä mieli. Ranneke lisää myös luokan yhteishenkeä ja sitoutumista PURO -valmennukseen.Matalan kynnyksen seurantatyökalu

Koulukuraattorien mukaan PUROn harjoitteiden tekeminen madaltaa kynnystä mennä juttelemaan. Koulukuraattori tulee tutuksi. PURO toimiikin matalan kynnyksen seurantatyökaluna ja puheeksi ottamisen välineenä.


PUROn harjoitteista voidaan koota nuorelle oma kansio tai vihko joka on mukana yksilötapaamisissa tai esimerkiksi terveystarkastuksessa. Vihko on työntekijälle yksinkertainen tapa ottaa huoli puheeksi. Nuori voi yksilötapaamisissa kertoa PUROn harjoitteissa saamistaan oivalluksista. Valmiit harjoitteet auttavat nuorta jäsentämään elämäntilannettaan. Tunnekompassi tai joku toinen harjoite voi myös olla vaikean keskustelun avaaja. Nuori saa näin nopeasti apua ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi.


Kokemuksia: Kevään 2017 testauksissa huomattiin, että oppilaat kertovat mielellään harjoitteista ja saamistaan oivalluksista luotettavalle aikuiselle. Esimerkiksi erään erityisluokan pojista jokainen halusi koulukuraattorin näkevän Tunnekompassi -harjoitteensa, josta nousi useita hyviä keskustelunaiheita yksilötyöhön.


Tunnekompassissa oppilas kirjaa säännöllisenä rutiinina mikä tunne hänellä on ja mikä tunteen aiheutti. Harjoitetta voidaan toistaa esimerkiksi kerran päivässä tai aina tietyn oppiaineen tunnilla. Tunnekompassi -harjoitetta on toteutettu lukuisissa kouluissa jo kymmenen vuoden ajan. Harjoite julkaisiin ensimmäisen kerran Tunne-etsivä -materiaalissa jo vuonna 2008 ja se on monissa kouluissa vakiintunut osaksi tunnekasvatusta. Tunnekompassin ilmansuunnat on päivitetty PUROon vastaamaan viimeisimpiä tutkimuksia tunnetaidoista.PUROn II-vaiheen kehittämiseen otetaan mukaan 100 koulua!

Vielä mahtuu, ilmoittautuminen käynnissä nyt.

Mukana nyt nämä upeat 64 koulua (8.1.2018)

 

Pukinmäenkaaren pk, Helsinki

Ammattiopisto Livia, Paimio

Eskolanmäen koulu, Kouvola

Järvenperän koulu, Espoo

Tyryn koulu, Valkeakoski

Myllykosken yk, Kouvola

Lauttasaaren yk, Helsinki

Ylästön koulu, Vantaa

Nummelanharjun koulu, Vihti

Sauvon yhtenäiskoulu, Paimio

Oulun kansainvälinen koulu, Oulu

Riihimäen koulu, Mäntsälä

Sodankylän lukio, Sodankylä

Helilän koulu, Kotka

Varpaisjärven koulu, Lapinlahti

Rajakylän koulu, Oulu

Lapinniemen koulu, Tervola


Länsituulen koulu, Oulu

Taivassalon Yk, Taivassalo

Nastolan yläkoulu, Lahti

Ounasrinteen koulu, R-niemi

Karhulan lukio, Kotka

TUAMK, Turku

Vamia, Vaasa

Merikosken koulu, Oulu

Puistokoulu, Tampere

Jaakko Ilkan koulu, Ilmajoki

Kulosaaren yhteiskoulu, Helsinki

Lahden kristillinen koulu, Lahti

Ammattiopisto Luovi, Helsinki

Tallinnaan koulu (?)

Schildtin lukio, Jyväskylä

Jurvan yhtenäiskoulu, Kurikka


Saukonpuiston koulu, Tre

Paimion lukio, Paimio

Livia Maaseutuopisto, Paimio

Simpeleen koulu, Rautjärvi

Haukiputaan koulu, Haukipudas

Härkävehmaan koulu, Hyvinkää

Turun ammatti-instituutti /

Aninkaisten koulutalo, Turku

Kuokkalan yk, Jyväskylä

Suonenjoen yk, Suonenjoki

Jyväskylän lyseon lukio, Jyväskylä

Tikkurilan lukio, Vantaa

Kosken koulukeskus, Imatra

Sääksjärven koulu, Lempäälä

Mikkelin lyseon koulu, Mikkeli

Keminmaan keskuskoulu, Keminmaa


Kesämäen koulu, Lappeenranta

Vaasan lyseon lukio, Vaasa

Suupanniityn yk, Pirkkala

Teuvan yhtenäiskoulu, Teuva

Laihian yhtenäiskoulu, Laihia

Saksalainen koulu, Helsinki

Kokkolan aikuislukio, Kokkola

Lapuan lukio, Lapua

Saimaanharjun yk, Taipalsaari

Keskuspuiston ammattiopisto, Hki

Poikkilaakson Ala-aste, Hki

Ruusuvuoren koulu, Vantaa

Saarijärven lukio, Saarijärvi

Tavastian lukio, Hämeenlinna

Jokivarren koulu, Orimattila

HAMK, HämeenlinnaPUROn taustaa

PURO on lahja 100-vuotiaalle Suomelle. PURO -projekti on osa Suomen virallisen juhlavuoden ohjelmaa. Mukana Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry. Materiaalin kehittämistä on ollut tukemassa suuri joukko positiivisen psykologian, opetusalan ja sosiaalityön ammattilaisia, mm. Krisse Lipponen (Taitoba House), Hanna Gråsten-Salonen (Koulukuraattorit ry), HundrED, Kristiina Laitinen (Opetushallitus) sekä yli 100 koulukuraattoria! PUROn on kirjoittanut mielenterveystaitojen konkari, tietokirjailija Mari Lankinen.


Yhteistyössä Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry